Blog

VERTICALE LANDBOUW

16-2-2022

 

Bijdrage van Ha-Ra Katharina Bregenzer

VERTICALE LANDBOUW

Persoonlijk vind ik de tweede de meest verstandige aanpak.

Een van de vele stromingen, gedachtenspinsels en visies die ons het leven in de toekomst gemakkelijker zouden kunnen maken, is het idee van "verticale landbouw".

Maar wat houdt verticale landbouw precies in?

Ieder mens, en voorlopig zijn dat er steeds meer in de wereld, verbruikt in de loop van zijn of haar leven 73 ton voedsel. Dit moet ergens gekweekt worden.

Verticale landbouw betreft vooral gebieden die zeer dicht bij elkaar moeten functioneren met weinig vloeroppervlak. Met andere woorden, vooral agglomeraties en grote steden. Landen als Japan, die een zeer beperkte oppervlakte voor landbouw ter beschikking kunnen stellen, worden beschouwd als pioniers van de verticale landbouw. Verticale landbouw is bedoeld om landbouw op verticaal niveau mogelijk te maken, d.w.z. niet op grote horizontale oppervlakten, maar hoofdzakelijk op naar boven of naar beneden gebouwde oppervlakten.

Het probleem

In vrijwel alle grote steden van de wereld stijgen de huren al tientallen jaren, omdat vluchtelingen van het platteland toegang zoeken tot het stadsleven in het steeds beperktere aanbod van woningen, zelfs in kleine kamers. Deze tendens is momenteel niet te stuiten, zodat de vraag nu is: hoe moeten al deze mensen van voedsel worden voorzien?

De huidige situatie

Momenteel ziet het aanbod er als volgt uit: landbouwers bewerken vele honderden hectaren grond. Zij worden door de markt gepusht om steeds efficiënter en effectiever te worden. Zij moeten steeds meer produceren en doorberekenen aan de verwerkende bedrijven. Vervolgens worden de producten van het platteland naar de steden vervoerd, vaak met veel vracht- en treinverkeer.

De idee-ontwikkelaars

Om transportkosten te besparen en alle grond in huizen efficiënter te benutten, ontwikkelen microbiologen zoals Dickson Despommier al sinds eind jaren negentig concepten voor de nuttige en heilzame toepassing van verticale landbouw.

In de jaren zestig zijn er al enkele pogingen geweest om hooggelegen plantenhuizen te bouwen. Intussen gaan de plannen echter veel verder dan alleen het kweken van planten. De projecten moeten niet alleen rendabel zijn voor de stadsbewoners, maar ook zelfvoorzienend.

Voorwaarden voor succesvolle verticale landbouw

Een basisvoorwaarde voor de succesvolle teelt van groenten en sla is natuurlijk licht. Want zonder licht is er geen fotosynthese. Daarom worden de in verschillende lagen gestapelde planten verlicht met elektrisch licht (blauwe en rode lichtgevende diodes). Op die manier zijn de groeiprocessen vrij van de invloed van het weer of van ongedierte. Hierdoor wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen vermeden. De groenten zijn dus helemaal niet vervuild. Bovendien zijn de afgesloten ruimten en vloeren (als alternatief is er ook met voedingsstoffen verrijkt water waarin de wortels van de planten terechtkomen) onafhankelijk van mogelijke bodemverontreiniging zoals nucleaire ongevallen of verontreiniging met zware metalen.

Alles goed geregeld

De toe- en afvoer van lucht wordt ook geregeld om de kooldioxide aan te bieden en tegelijk de kooldioxide te regelen die de planten nodig hebben voor de fotosynthese. Dankzij de geïdealiseerde groeiomgeving ontkiemen de planten twee tot vier keer sneller dan onder conventionele omstandigheden.

Momenteel zijn veel van de toegepaste modellen echter niet echt winstgevend. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de hoge elektriciteitskosten. Mocht hiervoor een levensvatbaar middel worden gevonden, dan staat vrijwel niets verticale landbouw nog in de weg.

VERTICALE LANDBOUW