Blog

BIO IN COSMETICA

11-8-2021

WAT BETEKENT "BIOLOGISCH" IN COSMETICA?
Steeds meer mensen hechten belang aan een gezonde levensstijl en besteden aandacht aan de herkomst van voedsel, vooral als het om voeding gaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat biologische producten steeds belangrijker worden.

Wat "biologisch" in de levensmiddelensector betekent, is voor de meeste mensen wel duidelijk - of men heeft er althans een idee van. Maar wat betekent "biologisch" eigenlijk in cosmetische producten en welke toegevoegde waarde heeft "biologisch" in cosmetica?

In deze blogpost wil ik hierover wat opheldering verschaffen.

Biologische cosmetica betekent dat de ingrediënten van het product afkomstig zijn van gecontroleerde biologische teelt. Biologische cosmetica wordt vaak gelijkgesteld met natuurlijke cosmetica, maar dit is niet altijd juist. Hoewel biologische cosmetica altijd natuurlijke cosmetica is, hoeft natuurlijke cosmetica niet altijd biologische cosmetica te zijn.

In biologische cosmetica is het aandeel plantaardige ingrediënten en het aandeel biologische ingrediënten meestal groter dan in natuurlijke cosmetica. Om precies te zijn moet een biologisch cosmetisch product ten minste 95 % plantaardige ingrediënten bevatten en moet ten minste 10 % van alle ingrediënten afkomstig zijn van gecontroleerde biologische teelt.

Waarom is "biologisch" de moeite waard?
Biologische teelt biedt voordelen voor mens en natuur.

In de eerste plaats wordt bij de biologische landbouw, d.w.z. de teelt van biologische ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt, het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen volledig vermeden. Biologische ingrediënten betekenen dus zuiverder en minder vervuilde ingrediënten.

Men kan zich voorstellen dat deze hulpstoffen in de conventionele teelt niet tevergeefs worden gebruikt, want zij leveren opbrengst op. Uiteindelijk is ook in de biologische teelt de opbrengst belangrijk. Daarom worden hier alternatieve methoden gebruikt. Bijvoorbeeld:

De geteelde variëteiten worden aangepast aan de bodemgesteldheid, er wordt aandacht besteed aan evenwichtige vruchtwisselingen en -wisselingen, en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van organische meststoffen. Zo wordt voorkomen dat de bodem eenzijdig te veel voedingsstoffen krijgt ontnomen en dus langer vruchtbaar blijft. Bovendien zijn de planten minder vatbaar voor plagen en ziekten.

In de biologische landbouw worden nuttige insecten aangemoedigd. Dit betekent dat bijen, hommels, regenwormen en spinachtigen ervoor zorgen dat ongedierte op natuurlijke wijze in toom wordt gehouden en dat de planten kunnen gedijen.
De bewerking en verzorging van de velden en planten gebeurt vaak met de hand, wat niet alleen een enorme inspanning is, maar ook de natuur beschermt en de kwaliteit van de oogsten verhoogt. Want op die manier kan het maximum aan voedingsstoffen worden bevorderd en behouden blijven.
Deze voorbeelden alleen al geven een idee waarom deze teeltmethode een enorm positief effect heeft op de natuur. Biologische teelt betekent weinig vervuiling, bescherming van het drinkwater, bescherming van het klimaat en een lager verbruik van energie en hulpbronnen in de landbouw.

Maar welke toegevoegde waarde biedt de biologische teelt voor de ingrediënten van cosmetische producten?
1. De residuen van bestrijdingsmiddelen zijn aanzienlijk lager dan in ingrediënten van conventionele teelt. Als we bedenken dat we cosmetica rechtstreeks op onze huid aanbrengen en dat de ingrediënten via onze huid door ons lichaam worden opgenomen, is het belang van dit feit vanzelfsprekend.
2. Biologische ingrediënten hebben een hogere nutriëntendichtheid, wat betekent meer vitaminen, meer mineralen, meer antioxidanten. Deze voedingsstoffen in onze cosmetica hebben overeenkomstige positieve effecten op onze huid.
3. Biologische ingrediënten zijn gegarandeerd vrij van GGO's.
4. Natuurlijk worden bij biologische cosmetica ook schadelijke ingrediënten voor mens en natuur, zoals siliconen, ingrediënten op basis van aardolie of microplastics, volledig vermeden.

Conclusie: Als je al waarde hecht aan kwaliteit en gezondheid in de voedingssector en als jij geeft om de toekomst van onze natuur, dien je ook aandacht te besteden aan de kwaliteit van de producten in de cosmetica en, indien mogelijk, biologische cosmetica gebruiken.

BIO IN COSMETICA